Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien (IVA)

I 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag och bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik.

Utmaningen

Efter en förstudie hade IVA insikter om att deras webbplats hade en ”teknisk skuld” och att deras digitala närvaro behövde förnyas, digitaliseras och bli mer sammanhållen över flera kontaktytor för att kunna nå ut till fler och nya användare. 

Statement01 IVAs vision
Bild01 IVA på Grev Turegatan i Stockholm
Bild02 IVA på Grev Turegatan i Stockholm
Statement02 IVAs mission

Lösningen

Med slutsatser från den tidigare genomförda studien och kompletterande resarch tog vi avstamp i IVAs mission, vision och strategi för vårt projekt att leda in IVAs webbplats i samtiden. I ett par workshops prioriterade vi målgrupper utifrån behov och identifierade vilka designutmaningar som fanns för varje grupp. Tillsammans tog vi fram upplevelseprinciper som speglar IVAs personlighet och fortsatte med tydligare struktur, förbättrad ux-design och ett visuellt uttryck som håller ihop helhetsupplevelsen av varumärket.