Txd princip 5: Omfamna förändring

Att ha ett visionärt fokus – hur vi vill att det ska vara och hur vi tar oss dit – leder till innovation och förändringar till det bättre.

Txd princip 5Ofta när man pratar om upplevelser inom en verksamhet så ligger fokus på hur man kan förbättra befintliga upplevelser och bygga vidare på det som redan finns. Det är ett fokus som är begränsande eftersom de bästa innovationerna ofta är revolutionerande för upplevelsen och kan förändra hur vi gör saker och även förändra samhället. Vi kallar den här principen för att omfamna förändring. 

Designdriven innovation

Designdriven innovation är ett sätt att omfamna förändring. Det är inte någon färdig arbetsprocess utan snarare ett förhållningssätt. Designdriven innovation kan resultera i att du hittar lösningar och produkter du annars inte hade hittat. Fokuset är visionärt och ser till vad designen ska lösa för problem och vilken upplevelse den ska ge. Teknologin är endast är ett verktyg att nå dit. Ett klassiskt exempel är när Apple såg hur man kunde använda sig av den nya tekniken med mp3 och tog fram ipoden.

Ett exempel på hur det kan gå när man inte är tillräckligt visionär och uppmärksam är Blockbuster, ett tidigare ledande företag inom videofilmsuthyrning. De arbetade vidare på samma sätt som alltid och missade därmed den digitala transformationen för film och försvann.

It’s easy to come up with new ideas; the hard part is letting go of what worked for you two years ago but will soon be out of date. Roger von Oech - amerikansk författare med fokus på kreativitet

Inte bara ny teknik

Att omfamna förändring behöver inte bygga på att du ska nyttja ny teknik. Det kan också vara att du identifierar något område som blivit förbisett av branschen eller en potentiell målgrupp som blivit ignorerad. Som utmanare kan du då vända dig till den ignorerade målgruppen eller börja jobba med det förbisedda området. Lyckas du med det finns mycket att vinna.

Vi utgår aldrig bara från det som finns och är nu. Vi ser också till hur det skulle kunna vara, hur vi vill att det ska vara och hur vi tar oss dit, även om vi innoverar på en befintlig produkt. Det är viktigt att förstå att användarnas beteenden hela tiden förändras och ibland kan det gå riktigt snabbt. Någon som har en Nokiatelefon att låna mig? Nä.