Content design guide

Hur man arbetar med sitt innehåll spelar en avgörande roll i upplevelsen av en digital produkt. Därför inser fler och fler behovet av en Content design guide – ett verktyg som lyfter kvalitén på innehållet och samtidigt förenklar arbetet för alla som producerar.

Vad är en content design guide?

En content design guide är helt enkelt en guide över alla riktlinjer som man som innehållsproducent på ett företag behöver förhålla sig till. Guiden kan rikta sig till en viss grupp och behandla ett specifikt ämne, exempelvis en guide för ux-copy som vänder sig till ux-designers. Ett annat sådant exempel är redaktörsguider om hur man skriver tillgängliga texter enligt tillgänglighetsdirektivet. Men guiden kan också rikta sig till en större målgrupp eftersom detta är kunskap som många har nytta av. Den här typen av innehållsguider blir allt vanligare och kan bestå av bland annat:

  • företagets tonalitetsplattform
  • ordvalslistor
  • tillgänglighetsregler
  • vägledning för SEO
  • riktlinjer för copy i olika kanaler
  • riktlinjer för bildspråk.

Varför behövs den?

Alla människor skriver på olika sätt med olika ordval, stil och ton vilket gör att ditt varumärke riskerar upplevas som spretigt. Användare och kunder rör sig fritt över kanaler och förväntar sig att mötas av samma företag överallt. Guiden ser till att innehållet och varumärket håller ihop mer. Därutöver effektiviserar och underlättar den för alla som producerar. Många kanske bara skriver något ibland och behöver mycket vägledning.

Hur gör vi?

Vi kommer överens om omfattning, ambition och målgrupp för just ditt företag, utifrån vad ni vill uppnå. Vi kommer också överens om lämpligt tekniskt format. Därefter sammanställer vi de riktlinjer som redan finns i organisationen och kompletterar med de som ännu inte finns men bör vara med.

Vad får ni?

Nu får en guide som ni själva kan förvalta och utveckla under lång tid. Ni får också ny kunskap om copy- och innehållsskapande förpackat så att den lätt kan spridas vidare i organisationen.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av innehållsguider eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta Anna Stefansson på anna.stefansson@fyragency.se så hör vi av oss.