ForSea Ferries

Sedan 2022 har vi jobbat med ForSea och under våren 2023 lanserades den uppgraderade webbplattformen med ny teknik och en modernare look and feel.

Färjelinjen mellan Helsingborg och Helsingör är viktig för människor och företag både i regionen och det är något som ForSea tagit fasta på. Genom täta turer, punktliga avgångar och i alla slags väder trafikerar ForSea Ferries sundet så att människor kan mötas och regionen utvecklas. Deras satsning på helt batteridrivna färjor gör att dei inte bara är det mest effektiva transportalternativet, utan också det mest hållbara.

Sedan 2022 har vi tillsammans med vår systerbyrå Epinova jobbat med ForSea och under våren 2023 lanserades den uppgraderade plattformen med ny teknik och en modernare look and feel.

All produktdata är nu automatiserad från affärssystemet vilket gör att medarbetarna slipper tidigare betungande manuella arbetet. Det ger en god grund för att fortsätta vidareutveckla webbplatsen. Under våren lanserades det första steget av en uppdaterad upplevelse som håller ihop hela vägen från webbplatsen till incheckning och shopping ombord på färjorna.

ForSea är en verksamhet i ständig rörelse.

Ticket Screen

I ständig rörelse

Under 2018 transporterade ForSea mer än 7 miljoner resande, 1,3 miljoner personbilar, 450 000 lastbilar och 16 000 bussar motsvarande cirka 20 % av de fordon som korsade Öresund. Passagerarna har möjlighet att handla ombord till bra priser, utnyttja färjornas restauranger och caféer eller njuta av evenemang som jazzkonserter etc.

ForSea driver en hållbar färjeförbindelse där man använder den senaste tekniken för att minska miljöpåverkan, samtidigt som man ständigt strävar efter att stärka den regionala integrationen i Öresundsregionen.

Tychobrahe Forsea Ferry