Strategisk digital design som stärker upplevelsen

Hos oss på Fyr finns erfarenheten och expertisen som krävs för ett lyckat samarbete hela vägen. Med hjälp av vår designprocess hittar vi nya möjligheter som höjer varumärkesupplevelsen, ökar effektiviteten och hjälper er att nå affärsmålen. Vi jobbar både strategiskt och operativt i designprocessen.

Digital design

Vi tar fram ux- och visuell design, designsystem och designprinciper för digitala produkter och tjänster. Genom strategin total experience design (txd) ser vi till att alla perspektiven finns med i designprocessen, affär och kunder men även medarbetares, partners och andra intressenter.

Förstudier, strategier och koncept

Genom att kombinera traditionella designmetoder med AI-teknik tar vi fram innovativa koncept som som får kunderna att älska dina produkter. Vi stöttar också i strategiarbetet och i att sätta upp mål och mätpunkter. För att veta reda på vilka förändringar som kommer ge mest effekt gör vi förstudier och nulägesanalyser på exempelvis målgrupper, kundbehov, kundresor, design, innehåll och tillgänglighet.

Innehålls-strategier och textproduktion

Innehållet är en bärande del av upplevelsen. Därför stöttar vi också i innehållsstrategier och innehållsdesign. Vi tar fram eller vidareutveckla tonalitetsplattformar som guidar skribenter. Vi skriver och förbättrar alla typer av texter, från artiklar till ux-copy. Vi tar också fram manér för bild, film, animation och illustrationer och är er partner i produktionen.

Fyrexperience101

Fyr Experience 101

Ett introduktionskoncept där vi på ett kreativt möte tillsammans går igenom och utforskar upplevelseekonomi och upplevelsedesign och varför det är en viktig konkurrensfördel för er. Vi kikar också på vad ni kan göra för att höja upplevelsen i era digitala kanaler.

Experimentation

Experimentering

Med experimentering kan du samla insikter och optimera upplevelser kontinuerligt samtidigt som du förbättrar den digitala upplevelsen för dina kunder och medarbetare.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanalys

En tillgänglighetsanalys hjälper er med det viktiga steget att säkerställa att er webbplats är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar och att ni är inkluderande och användarvänliga för alla.

Innehallsanalys Wide

Innehållsstrategi

Att arbeta medvetet och strategiskt med innehållet i sina digitala tjänster och kanaler har stor potential att utveckla affären. En innehållsstrategi behövs för att innehållsarbetet ska bidra till befintliga mål i organisationen.

Total experience design

Alla människor får en upplevelse – medveten eller omedveten – varje gång de kommer i kontakt med ditt varumärke. Summan av de upplevelserna är avgörande för verksamhetens trovärdighet och upplevda prisvärdhet. Därför arbetar vi utifrån strategin total experience design. När vi använder oss av den strategin ser vi till att alla perspektiven kommer med i designprocessen. Det bidrar till en starkare varumärkesupplevelse – för externa användare och kunder men också för de egna medarbetarna.

Läs mer om txd
Ruddekalleannaworkshoppar 2560 Workshop med Fyr Agency