Strategisk design som stärker upplevelsen

Hos oss på Fyr finns erfarenheten och expertisen som krävs för ett lyckat samarbete hela vägen. Med hjälp av vår designprocess hittar vi nya möjligheter som höjer varumärkesupplevelsen, ökar effektiviteten och hjälper er att nå affärsmålen. Vi jobbar både strategiskt och operativt i designprocessen.

Fyrexperience101

Fyr Experience 101

Ett introduktionskoncept där vi på ett kreativt möte tillsammans går igenom och utforskar upplevelseekonomi och upplevelsedesign och varför det är en viktig konkurrensfördel för er. Vi kikar också på vad ni kan göra för att höja upplevelsen i era digitala kanaler.

Experimentation

Experimentering

Med experimentering kan du samla insikter och optimera upplevelser kontinuerligt samtidigt som du förbättrar den digitala upplevelsen för dina kunder och medarbetare.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanalys

En tillgänglighetsanalys hjälper er med det viktiga steget att säkerställa att er webbplats är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar och att ni är inkluderande och användarvänliga för alla.

Innehallsanalys Wide

Innehållsanalys

Att arbeta medvetet och strategiskt med innehållet i sina digitala tjänster och kanaler har stor potential att utveckla affären. En innehållsanalys ger en nulägesbild och visar vilket typ av arbete som ger bäst resultat.

Upplevelse- och visuell design

Strategisk design som stärker upplevelsen för alla

En sammanhållen design stärker upplevelsen av ert varumärke. Vi hjälper er att ta fram ux- och visuell design, designsystem och principer utifrån strategin total experience design (txd). Vår design tar alltid hänsyn till interna förutsättningar och teknik.

Nulägesanalyser och förstudier

Hur ser det ut idag och vilka förändringar kan ge mest effekt?

För att vara säkra på att vi gör rätt saker när vi drar i gång ett projekt gör vi förstudier och nulägesanalyser. Det ger oss en bild av hur det ser ut idag och vilka förändringar som skulle kunna ge mest effekt. Vi genomför förstudier och analyser bland annat inom målgrupper, behov, kundresor, design, tonalitet och tillgänglighet.

Strategier och koncept

Vilka är målen och på vilket sätt når vi dem?

Vi tar fram strategier och koncept kring digitala produkter och tjänster och sätter upp mål och mätpunkter. På så sätt säkerställer vi tillsammans att vi prioriterar rätt. Om tid är en bristvara hos er kan vi hjälpa till med beställarstöd och projektledning.

Innehålls­strategier

Hur får vi innehållet att bidra till upplevelsen och målen?

Innehållsstrategin beskriver hur ni ska arbeta med innehållet utifrån varumärke, mål och de resurser och förutsättningar som finns. Exempelvis hur innehållet ska sorteras, vad som ska prioriteras och hur ofta det ska uppdateras.

Innehålls­design

Texter och innehåll som stärker varumärket och optimerar kundresan

Vi hjälper er att ta fram eller vidareutveckla tonalitetsplattformar som guidar skribenter och speglar varumärket. Vi skriver, strukturerar och förbättrar alla typer av texter, från artiklar till ux-copy i digitala flöden. Vi tar också fram manér för bild, film, animation och illustrationer och kan vara er partner i produktionen.

Total experience design

Alla människor får en upplevelse – medveten eller omedveten – varje gång de kommer i kontakt med ditt varumärke. Summan av de upplevelserna är avgörande för verksamhetens trovärdighet och upplevda prisvärdhet. Därför arbetar vi utifrån strategin total experience design. När vi använder oss av den strategin ser vi till att alla perspektiven kommer med i designprocessen. Det bidrar till en starkare varumärkesupplevelse – för externa användare och kunder men också för de egna medarbetarna.

Läs mer om txd
Ruddekalleannaworkshoppar 2560 Workshop med Fyr Agency