Fyr Agency

Med total experience design som strategi skapar vi en starkare digital varumärkesupplevelse.

Vi är en digital designbyrå med fokus på varumärke och upplevelsedesign och vi är övertygade om att själva upplevelsen är en viktig konkurrensfördel. Vi gör allt från nulägesanalyser och strategier till digital design och innehållsdesign. 

Gruppen Ute Från vänster: Caroline Florén, Pontus Hellgren, Anna Evans, Anna Stefansson, Joacim Broström, Kalle Paulsson. Sittande: Rodolphe Toots
Traditionellt fokuserar man på upplevelsen för kunder och användare. Vi designar för alla som kommer i kontakt med varumärket.

Total experience design

Alla människor får en upplevelse – medveten eller omedveten – varje gång de kommer i kontakt med ditt varumärke. Summan av de upplevelserna är avgörande för verksamhetens trovärdighet och upplevda prisvärdhet. Därför arbetar vi utifrån strategin total experience design. När vi använder oss av den strategin ser vi till att alla perspektiven kommer med i designprocessen. Det bidrar till en starkare varumärkesupplevelse – för externa användare och kunder men också för de egna medarbetarna.

Varför total experience design?