Varför total experience design?

När alla perspektiven är med i designprocessen.

En väg till framgång

För att nå framgång på en marknad där många aktörer erbjuder liknande produkter och tjänster gäller det att stå ut i mängden. Total experience design (txd) länkar samman de olika disciplinerna user experience (ux), customer experience (cx), employee experience (ex) och multi experience (mx). När vi använder oss av total experience design som strategi ser vi till att alla perspektiven kommer med i designprocessen. På så sätt skapar vi en starkare digital varumärkesupplevelse för användare och kunder men också för företagets medarbetare.

Tx Venn Modellen visar hur tx länkar samman de olika upplevelsedisciplinerna.

User experience (ux)

Ux handlar om hur användaren interagerar med och upplever ett varumärkes system, tjänst eller produkt.

Customer experience (cx)

Cx handlar om allt som som påverkar kunders uppfattning och upplevelse av ett varumärke.

Employee experience (ex)

Ex handlar om allt som som påverkar de anställdas uppfattning och upplevelse av sin arbetsgivare.

Multi experience (mx)

Mx handlar om den samlade upplevelsen, i alla olika touchpoints –webbplatser, mobila appar, chatbots, augmented/virtual reality, wearables.

Miljöbild

Vi är med hela vägen

Hur ser det ut idag och vilka förändringar kan ge mest effekt? Vad är visionen och på vilket sätt når vi den? Hur får vi innehållet att bidra till upplevelsen och målen? Vi är designbyrån som är med er hela vägen. Läs mer om våra tjänster. 

Läs mer om vad vi gör

Kaka till kaffet?