Total experience design – helhetsorienterad upplevelsedesign

Total experience design (txd) är en affärsstrategi som hjälper till att skapa en helhetsupplevelse för alla som på ett eller annat sätt engagerar sig i ett företag.

En väg till framgång

För att nå framgång på en marknad där många aktörer erbjuder liknande produkter och tjänster gäller det att stå ut i mängden. Därför är själva upplevelsen en väldigt kraftfull konkurrensfördel som kan särskilja ett varumärke från sina konkurrenter på ett sätt som är svårt att kopiera.

Traditionellt har man främst fokuserat på upplevelsen för kunder och användare men med total experience design (txd) ser vi till alla perspektiv och vänder oss till alla som kommer i kontakt med varumärket, alltså även medarbetare, partners och andra intressenter.

Med txd som strategi identifierar vi skillnader och hittar synergier mellan de viktigaste upplevelsedisciplinerna ux, cx, ex och mx (user- , customer-, employee- och multi experience) och det underlättar skapandet av en sammanhållen varumärkesupplevelse. Total experience design bygger på tanken att den interna kulturen och medarbetarnas upplevelse är starkt sammankopplad med den externa kund- och användarupplevelsen.

Vi på Fyr har utifrån vår txd-strategi tagit fram ett antal principer som vi arbetar efter för att kunna skapa förändring.

Txd Principer

#1

Fokusera på helhetsupplevelsen

För att skapa en exceptionell helhetsupplevelse behövs ett enhetligt fokus som sträcker sig över alla områden.

Läs mer om princip 1

#2

Kommunicera mening

Mening driver passion och ambassadörskap inom och utanför organisationen, vilket bidrar till ökad lönsamhet, intern stolthet och inte minst kärlek och lojalitet från kunder.

Läs mer om princip 2

#3

Inkludera alla perspektiv

När alla perspektiv är med i designprocessen blir det enklare att se hur enskilda förändringar påverkar helhetsupplevelsen och ger resultat inom alla områden.

Läs mer om princip 3

#4

Skapa samverkan

Upplevelser som samverkar sömlöst, oavsett var eller när du kommer i kontakt med varumärket, påverkar hur trovärdigt och prisvärt det uppfattas.

Läs mer om princip 4

#5

Värdesätt förändring

Att ha ett visionärt fokus – hur vi vill att det ska vara och hur vi tar oss dit – leder till innovation och förändringar till det bättre.

Läs mer om princip 5

#6

Ta ansvar

Skapa meningsfulla förändringar genom att alltid ha fokus på människors behov, förutsättningar och sammanhang.

Läs mer om princip 6
Miljöbild

Vi är med hela vägen

Hur ser det ut idag och vilka förändringar kan ge mest effekt? Vad är visionen och på vilket sätt når vi den? Hur får vi innehållet att bidra till upplevelsen och målen? Vi är designbyrån som är med er hela vägen. Läs mer om våra tjänster. 

Läs mer om vad vi gör