Så hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi ibland behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar därför inte in fler uppgifter om dig än vi behöver.

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp, version samt operativsystem.
 2. Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.
 3. Information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress.
 4. Information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster.
 5. Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 6. Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.
 7. Information som du anger när du lämnar kommentarer eller interagerar på våra sociala medier.
 8. All annan personlig information som du skickar till oss.

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. Att administrera vår hemsida och verksamhet.
 2. Att anpassa vår hemsida åt dig.
 3. Att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida.
 4. Att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften.
 5. Att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
 6. Att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet).
 7. Att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation).
 8. Att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen).
 9. Att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor.
 10. Annan användning.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. 

Ändamål och rättslig grund

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om, för att vi ska kunna kommunicera med dig eller du har gett ditt samtycke.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar all data inom EU/EES och vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå.

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär vårt moderbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter 
 4. Till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja.
 5. Till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Bevarande av personlig information

Personlig information som vi behandlar för något syfte kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandlingar som stöder sig mot intresseavvägning. Om Fyr inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Fyr upphöra med behandlingen.

Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.

Kontakta oss

Har du frågor om du finns i våra register eller vill bli raderad, kontakta info@fyragency.se.

Så här hanterar vi cookies

Om du vill veta mer om hur vi hanterar cookies så hittar du det på vår cookie policy sida.