Innehållsanalys

Att arbeta medvetet och strategiskt med innehållet i sina digitala tjänster och kanaler har stor potential att utveckla affären. En innehållsanalys ger en nulägesbild och visar vilket typ av arbete som ger bäst resultat.

Innehallsanalys Wide

Börjar med målen

Analysen börjar med att identifiera eller formulera tjänstens eller kanalens syfte och KPI:er. Syftet kan vara allt från att driva försäljning, växa verksamheten, bygga varumärke eller vårda kundrelationer. Utifrån målen görs sedan analysen.

Varför behövs den?

Innehållsanalysen tydliggör vad för typ av innehållsarbete som krävs för att på ett effektivt sätt använda potentialen i era digitala kontaktytor till att stärka er affär.

Hur gör vi?

Vi analyserar allt innehåll såsom texter, bilder, illustrationer och film. Vi tittar på hur det befintliga innehållet är strukturerat och prioriterat hierarkiskt och hur det presenteras utifrån aspekter som exempelvis SEO, tillgänglighet (WCAG) och ton. Är tonaliteten i text och bildspråk i enlighet med varumärket? Är innehållet lätt att ta till sig? Stämmer det överens om det ni faktiskt erbjuder och vill förknippas med? Vi använder oss såklart av de analysverktyg som finns tillgängliga och mäter relevanta metrics.

Vad får ni?

När innehållsanalysen är klar får ni en sammanställning av resultatet. Den innehåller också rekommendationer på hur ni kan utveckla innehållsarbetet utifrån resultatet, och eventuellt effektivisera det med hjälp av AI-verktyg. Analysen ger en riktning i innehållsarbetet som ni kan använda som grund för ett strategiarbete för er digitala tjänst eller kontaktyta i sin helhet.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av innehållsanalys eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta Anna Stefansson på anna.stefansson@fyragency.se så hör vi av oss.