9 november är World Usability Day

Sedan 2005 äger World Usability Day rum andra torsdagen i november varje år.

Dagen kallas även lite enklare Make Things Easier Day och uppmärksammar värdet av användbarhet, användarcentrerad design och varje användares ansvar att efterfråga saker som fungerar bättre.

I år är temat "Samarbete och samverkan". Tidigare år har det handlar om hälsa, AI och inklusivitet.

Det här är något som ligger oss på Fyr väldigt varmt om hjärtat. Vi brinner för att skapa bättre upplevelser för alla människor, varje dag. ❤️

Man kan läsa mer om World Usability Day på deras webbplats, och vi har översatt manifestet till svenska:

World Usability Day manifest: Användarfel är en missvisande benämning

Tekniken idag är för svår att använda. En mobiltelefon borde vara lika lätt att använda som ett dörrhandtag. För att humanisera en värld som använder teknik som infrastruktur för utbildning, vård, regering, kommunikation, underhållning, arbete och andra områden måste vi komma överens om att utveckla teknik på ett sätt som sätter människor först.

Tekniken bör förbättra våra liv, inte lägga till stress eller orsaka fara genom dålig design eller dålig kvalitet. Det är vår plikt att se till att denna teknik är effektiv, tillfredsställande och pålitlig, och att den är användbar för alla människor. Detta är särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättningar, eftersom teknik kan förbättra deras liv och låta dem fullt ut delta i arbete, sociala och medborgerliga upplevelser.

Tekniken bör utvecklas med medvetenhet om att människor har begränsningar. Mänskliga fel kommer att inträffa om teknik inte är både lätt att använda och lätt att förstå. Vi måste minska fel som uppstår på grund av dålig design. Vi tror att en enad, samordnad insats behövs för att utveckla pålitlig, lättanvänd teknik som tjänar människor i alla aspekter av deras liv, inklusive utbildning, hälsa, regering, integritet, kommunikation, arbete och underhållning.

Vi måste placera människor i centrum för design, börja med deras behov och önskemål och skapa lösningar som gynnar oss alla. Därför förbinder vi oss, de undertecknade, att arbeta tillsammans för att utforma teknik som hjälper människor att förverkliga sin potential, så att vi kan skapa en bättre värld för oss själva och kommande generationer.

Vi åtar oss att observera World Usability Day varje år, en världsomspännande dag av evenemang runt om i världen som samlar professionella, industriella, utbildningsmässiga, medborgar- och regeringsgrupper för vårt gemensamma mål: att säkerställa att tekniken hjälper människor att leva upp till sitt fulla potential och bidrar till att skapa en bättre värld för alla medborgare överallt.

 • Artikel 1: Utbildning
  Studenter över hela världen gynnas av billig, lättanvänd, pålitlig datoranvändning, internetåtkomst och digital kommunikation. Utbildningsteknik ska inte bara vara prisvärd och tillgänglig utan också användbar för lärare, elever och föräldrar.
 • Artikel 2: Hälsa
  Hälso- och sjukvård måste vara tillgänglig för alla över hela världen. Medicinsk teknik kan förbättra hälsan, men den måste vara lättanvänd: fel i detta område är kostsamt. Eftersom vi är vad vi äter behöver vi hälsosammare livsmedelsförsörjningar som kommer att förbättra människors välbefinnande överallt. Teknik som producerar bättre mat för alla måste byggas på forskning som har hela personen i åtanke.
 • Artikel 3: Regering
  Regeringar runt om i världen strävar efter att använda ny teknik för att bättre betjäna sina medborgare och öka deltagandet i den medborgerliga upplevelsen. Medborgare kan betala skatt och sköta affärer online i många länder i världen; denna förmåga bör vara tillgänglig för alla och eliminera den digitala klyftan som separerar rika från fattiga eller isolerar sociala grupper. Röstsystem måste säkerställa förtroende och tillit vid val. Teknik som stödjer medborgerligt engagemang måste ge alla medborgare lika tillgång och möjlighet och måste vara lätt att använda och förstå för alla medborgare, inklusive de med funktionsnedsättningar av alla slag.
 • Artikel 4: Kommunikation
  Människor behöver kontakt. Vi har fler sätt än någonsin att kommunicera på: telefoner, internet, meddelanden och tryckt medium. Teknik som underlättar kommunikation mellan människor måste vara intuitiv att använda. Den bör ha instruktioner som är lätta att förstå och knappar och rattar som inte kräver konstant justering.
 • Artikel 5: Integritet och säkerhet
  När användningen av teknik växer ökar också oro för nya former av e-handel, e-regering och e-kommunikation. Vi måste införa lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att vår interaktion är säker, att barn och andra skyddas och att våra system är pålitliga.
 • Artikel 6: Underhållning
  Underhållning är inte bara för vår fritid. Människor använder underhållning av många skäl i sina dagliga liv. Underhållningsvärlden har omfamnat tekniken för att ge oss bilder, filmer, musik och spel på nya sätt och på nya enheter. Men även nöje gynnas av användbarhet! Oförståeliga fjärrkontroller, förvirrande instruktioner och blinkande VCR-klockor talar för behovet av förbättring i våra medier. Användbara underhållningssystem kommer att göra upplevelsen mindre tröttande och frustrerande.