Kan vi åberopa oskäligt betungande i vårt tillgänglighets­arbete?

När man jobbar med digital tillgänglighetsanpassning så kommer man nästan alltid stöta på situationer när det är svårt att få till tillgänglighetsanpassningen fullt ut. Det som det flesta gör i de situationerna är att i sin tillgänglighetsdeklaration (du har väl en sådan?) åberopa något som kallas för "oskäligt betungande".

Vad innebär egentligen oskäligt betungande?

"Oskäligt betungande" är ett begrepp som syftar på situationer där det anses vara orimligt eller oproportionerligt krävande för en organisation eller företag att genomföra vissa åtgärder för att uppfylla i det här fallet kraven på digital tillgänglighetsanpassning. Här nedan ger vi några exempel på typiska situationer då "oskäligt betungande" brukar åberopas.

Teknisk komplexitet

Om implementeringen av tillgänglighetsåtgärder kräver omfattande tekniska förändringar som är svåra att genomföra eller kräver betydande resurser. Till exempel kan det vara svårt att anpassa en äldre webbplats som byggdes utan hänsyn till tillgänglighet.

Ekonomisk börda

Om kostnaden för att genomföra nödvändiga förändringar är oproportionerligt hög i förhållande till organisationens ekonomiska kapacitet. Det kan vara fallet för mindre företag eller organisationer med begränsade resurser.

Större störningar

Om genomförandet av tillgänglighetsåtgärder skulle leda till stora störningar för organisationens verksamhet eller tjänster. Till exempel, om en omedelbar övergång till fullständig tillgänglighet skulle kräva att en webbplats eller tjänst tas offline under en längre tid.

Tekniska begränsningar

Ibland kan befintlig teknik vara en begränsning. Om det inte finns tekniska lösningar tillgängliga för att tillfredsställa alla tillgänglighetskrav utan att kompromissa med andra viktiga funktioner.

Brist på expertis eller resurser

Om det saknas intern kompetens eller resurser för att genomföra nödvändiga förändringar. Det kan vara fallet för mindre organisationer som inte har tillgång till specialiserade tekniska eller tillgänglighetsexperter.

Accessibility

Nu har vi exemplifierat med ett antal punkter med situationer där man kan tänka sig att åtgärder kan bli betungande att åtgärda. Den naturliga följdfrågan blir då: när blir det "oskäligt betungande"?

Det är viktigt att notera att bedömningen av oskäligt betungande kan variera beroende på många faktorer, inklusive företagets storlek, ekonomiska styrka och den specifika kontexten för tillgänglighetsanpassningen. Dessutom är det en dynamisk fråga där tekniska framsteg och förbättrade metoder med tiden kan minska kostnader och tekniska hinder. Det är därför alltid bäst att sträva efter att göra så mycket som möjligt för att förbättra tillgängligheten och söka råd från experter inom området.

Vad säger Digg om att godta undantag?

Det där gjorde det ju i ärlighetens namn kanske inte helt glasklart ändå, eller hur? Så hur vet man om det verkligen kan anses som oskäligt betungande då?

Digg själva säger såhär:

På Digg är vi restriktiva med att godta undantag på grund av oskäligt betungande omständigheter. Digital service ska vara tillgänglig.. Ilias Bennani, Digg.se

Även om Digg själva säger att digital service ska vara tillgänglig så kan det under vissa förutsättningar finnas skäl att åberopa oskäligt betungande, men bedömningen sker alltid från fall till fall.

Något som också är viktigt att förstå är att man som orsak till "oskäligt betungande" aldrig kan hävda att man inte har användare som behöver digital tillgänglighet, eftersom man aldrig till 100% vet vilka ens användare är och vissa människor har dolda funktionsnedsättningar.

Principiellt kan man väl säga att det är bara om mödan/kostnaden för att tillgänglighetsanpassa är mycket stora och vinsterna för målgruppen mycket små och när konsekvensen av att inte tillgänglighetsanpassa är "ringa" som undantag ges.

Mer finns att läsa på Diggs hemsida: https://www.digg.se/om-oss/nyheter/nyheter/2022-12-12-oskaligt-betungande---vad-ar-det-och-nar-kan-det-vara-aktuellt