The Fyr story

Tidigare korsade vägar, en norsk snabbväxande byråkoncern och en god middag blev grunden till idén med Fyr Agency.

Tjugohundrasju

Det är tjugohundrasju. På Skeppsbron har två systerföretag flyttat ihop i ett av de gamla husen med utsikt över Mälaren. Det är digitalbyrån Nansen med Michael Jäderlind som vd och designbyrån Söderhavet. De två företagen växer och kamperar ihop under flera år och Rudde, Anna och Jocke är tre av de anställda som blir goda vänner.

Tjugotjugotal

Det är tjugotjugotal. De forna kollegorna Rudde, Anna, Jocke sitter alla på olika företag, men är kvar i branschen. Ett bransch som har utvecklats snabbt på vissa sätt men på andra inte. En del har börjat tycka att design- och digital utveckling har ett för smalt fokus. Alla pratar om användaren, men alla andra och allt annat som påverkar upplevelsen av ett varumärke pratas det mindre om. Var är helhetsbilden?

Tjugotjugoett

Det är tjugotjugoett. Forsknings- och konsultföretaget Gartner kommer med en trendrapport där man man tar upp det som kallas för total experience design (txd). En strategi som tar hänsyn till fler perspektiv och utgår från en helhetsyn i designprocessen. Strategin presenteras som en väg framåt och något som öppnar dörren för verkligt varumärkesstärkande upplevelser. De tre gamla kollegorna från tiden på Skeppsbron är några av de som läser rapporten med stort intressse.

Samtidigt är Michael Jäderlind i full färd med att bygga upp den norska byråkoncernen Nova Consulting Groups svenska motsvarighet. Han dammsuger marknaden efter stans vassaste byråer inom digital kommunikation och nu vill han prata med sina gamla kollegor och förhöra sig lite om vad som händer på tjänstedesignmarknaden, och om de kan tänka sig att vara med och starta upp en ux-designbyrå?

Tillsammans över en middag diskuterar de vidare. Såklart vill de vara med och starta Nova Consulting Groups designbyrå. Ett byrånätverk där alla medarbetare erbjuds att bli delägare och där alla företag består av olika specialistkompetenser inom ett och samma digitala ekosystem. Kan det bli bättre? Men då måste det bli en designbyrå med ett bredare perspektiv tycker vännerna. Precis som strategin i Gartners trendrapport. Kan man starta en total experience design-byrå istället?

Jadå, det kan man. I januari 2022 slog Fyr Agency, Sveriges första txd-byrå, upp portarna.

Sen tog det fyr. 🔥

2007 Källa: cnbc.com 2016/11/22

Varför total experience design?

Varför väljer vi att arbeta efter strategin total experience design (txd) och vad betyder det egentligen?

Nova logo

Fyr Agency är en del av byrågruppen Nova Consulting Group. Nova Consulting Group är en nordisk integrerad byrågrupp med ett tjänsteerbjudande som sträcker sig från strategisk varumärkesutveckling och experience design till utveckling av digitala tjänster, e-handel, CRM, marketing automation och SEO/SEM. I dagsläget ingår förutom Fyr Agency också Cloud Nine, Epinova, Pineberry, Infunnel och Singular Studios i Nova.