AI Unconference

Rudde och Kalle gick på AI Unconference på Berghs och kom hem lite smartare och med några fler verktyg i verktygslådan.

Tobias Vesterlund berättade om resan mot superintelligens och vad som krävs för att att lämna ANI (Artificial Narrow Intelligence) bakom oss och komma till AGI (Artifical General Intelligence). (Hint: massor av billig och snabb processorkraft.)

Artificial General Intelligence — A very general mental capability that, among other things, involves the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn from experience
Programmet

Som Unconference var eventet gratis och vem som helst kunde skriva upp sig och hålla en presentation eller workshop, men det fanns även ett digert schema med presentationer som låg på 10-20 minuter.

Gpt Effect

Undersökningar har visat att antagligen de flesta kommer påverkas i någon mån av den nuvarande vågen av chatbottar som bygger på stora språkmodeller, som ChatGPT.

Neuromorphic Computers

Går man sedan vidare så kommer det behövas betydande framsteg för att simulera aktiviteten hos en mänsklig hjärna. Ett sådant framsteg skulle kunna vara neuromorfiska processorer, som bygger på hur hjärnans neuroner fungerar.

Prompt

Det presenterades även bra tips om hur man kan strukturera sina prompts till MidJourney och ChatGPT för att få användbara resultat.

Svenska Tecknare

Flera presentationer och diskussioner rörde sig runt kreatörer, tex illustratörer och textförfattare, hur de ställer sig till till verktygen som finns idag och hur de kommer påverka deras framtid. 

Slaget Om Kundens Tid Och Uppmärksamhet

Överlag ett bra och inspirerande arrangemang i Berghs fina lokaler i Hjorthagen! Vi fick med oss mycket kunskap och tankar om hur vi kan använda oss av och samarbeta med AI i våra projekt framöver.