Gör plats för ux-copyn för helhetens skull

Vad är det för insikt som saknas och som gör att det allt för ofta fattas specialistkompetens i teamen för innehållsarbetet? Kanske kan den här bilden hjälpa dem?

Ux Writing Bright (1) Innehållet och designen utgör två delar av samma helhet.

Om du frågar en designer idag om hen arbetar ihop med en ux-copy är risken att svaret är nej. Om du frågar samma designer om professionell ux-copy skulle lyfta designarbetet skulle du få ett ja. Fråga sedan samma persons chef. Plötsligt är svaret inte lika självklart, för då skulle ju svaret på din första fråga alltid vara ja.

Så vad är det för insikt som saknas idag hos många av de som leder designarbeten? Kanske kan bilden ovan hjälpa dem?

Bilden visar hur ux-copyn och designen utgör två delar av samma helhet som strävar mot samma mål. Men copyns utformning och logik och kräver andra överväganden och delvis andra kompetenser än de som designern själv främst behärskar. Vilka ord betyder vad för flest? Använder vi samma språk som används internt? Hur tillgängligt är språket? Tillhör tonen vårt varumärke? Är språket och ordvalen detsamma som i övriga delar av organisationen? Om den här analysen inte finns kommer helhetsupplevelsen bli lidande.

Så för den organisation som tar den digitala upplevelsen på allvar finns inga genvägar. Gör plats för din ux-copy!