Skillnaden mellan ux-design och tx-design

De två disciplinerna user experience design (ux-design) och total experience design (txd/tx-design) har många likheter och överlappar varandra på många sätt, men det finns avgörande skillnader. Här förklarar vi lite kort hur vi på Fyr ser på det.

Precis som namnen avslöjar handlar både total experience design (txd) och user experience design (ux) om att designa bra upplevelser. Det som skiljer dem åt är att txd har ett holistiskt perspektiv medan ux ofta fokuserar på användare av en enskild produkt eller tjänst. 

Ux-design

Ux-design (user experience design) handlar om användarens digitala interaktion med och upplevelse av ett företag, dess tjänster och dess produkter. Målet är att designa en produkt eller tjänst så att den blir användarvänlig, tillgänglig och trevlig att använda

Tx-design

Tx-design (total experience design) fokuserar på helhetsupplevelsen av varumärket där ux-design är en av många delar som påverkar den upplevelsen. Målet är att designa sammanhållna och meningsfulla upplevelser som engagerar människor oavsett hur, var eller när de kommer i kontakt med varumärket.

Med total experience design som strategi utgår vi från varumärkets kärna och vi jobbar ofta med flera upplevelsediscipliner där vi kombinerar design, beteendevetenskap och teknik samt ser över varje detalj i flera kontaktytor. 

När en verksamhet vill se över helhetsupplevelsen så hjälper vi till med det, men i många fall börjar vårt samarbete med att vi jobbar med en specifik digital produkt eller tjänst. Även om vårt fokus ligger på helhetsupplevelsen innebär det inte att vi designar alla delar av upplevelsen, men vi tar med insikter från alla delar in i designprocessen. På så sätt får vi en förståelse för hur allt hänger ihop, hur alla delar samverkar och hur det vi gör påverkar helhetsupplevelsen.

Ux Vs Txd Ux-design är en del av tx-design. Skillnaden är att vi med total experience design som strategi har fokus på helhetsupplevelsen. Vi utgår alltid från kärnan i varumärket och jobbar med flera upplevelsediscipliner oavsett om vi gör digital design, audits, strategier och koncept, digital design eller innehåll.

Varför är total experience design viktigt?

I en tid där vi människor blivit mer värderingsstyrda väljer vi varumärken som får oss att känna samhörighet och som ger oss meningsfulla upplevelser. Då räcker det inte att bara sälja produkter eller tjänster till ett bra pris för att konkurrera utan man måste också skapa engagemang och lojalitet. Det gör man genom att jobba med de upplevelser som levereras på alla plan och för alla – oavsett var, när eller hur de tar del av varumärket.

En exceptionell helhetsupplevelse är nyckeln till ett starkt och framgångsrikt varumärke och är den största konkurrensfördelen framåt.

Ingen tx utan ux

På Fyr gör vi allt från nulägesanalyser och strategier till innehållsdesign och digital design, och därmed även ux-design. Vi älskar både stora som små projekt så tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp med att höja upplevelsen i delar av eller hela din digitala närvaro.