Fyr är Optimizely Experimentation Partner!

Med Experimentering kan vi hjälpa dig att få bättre kundupplevelser, snabbare. För nu är vi på Fyr är Optimizely Experimentation Partner.

Med Experimentering kan du samla insikter och optimera upplevelser kontinuerligt samtidigt som du förbättrar den digitala upplevelsen för dina kunder och medarbetare. 

Använd experimentering exempelvis när du vill

  • analysera och optimera ett flöde utifrån era KPI:er
  • ta beslut som baseras på data istället för gissningar
  • arbeta mer användarcentrerat
  • testa idéer på tidigt stadie
  • stärka varumärket genom att lyfta den digitala upplevelsen.
Fyr Optimizely Experimentation Partner