Txd princip 5: Värdesätt förändring

Att ha ett visionärt fokus – hur vi vill att det ska vara och hur vi tar oss dit – leder till innovation och förändringar till det bättre.

Txd princip 5Ofta när man pratar om upplevelser inom en verksamhet så ligger fokus på hur man kan förbättra befintliga upplevelser och bygga vidare på det som redan finns. Det är ett fokus som är begränsande eftersom de bästa innovationerna ofta är revolutionerande för upplevelsen och kan förändra hur vi gör saker och även förändra samhället. Tänk på företag som Amazon, Apple, Spotify eller Google som har skapat revolutionerande produkter och idéer som resulterat i helt nya upplevelser. Ett nytt sätt att handla, ett nytt sätt att kommunicera, ett nytt sätt att lyssna på musik eller en bättre och enklare sökning.

Disruptiv innovation

Ut med det gamla och in med det nya och bättre. Disruptiv innovation är ett begrepp som brukar användas för olika typer av branschomstörtande innovation och förändring som får etablerade branchledare att snabbt hamna på efterkälken. Det sker ofta i ett rasande tempo och handlar inte sällan om nya tekniker eller att lösa kunders problem på ett bättre eller enklare sätt.

Det kan handla om att identifiera något som blivit förbisett inom ett område eller en potentiell målgrupp som blivit ignorerad. Möjligheten för disruptiv innovation uppstår till exempel när befintliga företag förbättrar sina produkter och tjänster med allt fokus på sina mest attraktiva målgrupper. Som utmanare kan man då vända sig till den ignorerade målgruppen.
Lyckas man identifiera ett sådant gap är möjligheterna att ta fram en helt ny eller förändrad och förbättrad produkt eller tjänst stor. En produkt eller tjänst som är mer prisvärd och tillgänglig och som ger en bättre upplevelse.

Vissa företag lyckas genomföra förändringar som blir självklara i vår vardag. Tänk på att Uber inte fanns förrän 2009 och Airbnb startades så sent som 2008. Genom disruptiv innovation lyckades de som små bolag med få resurser utmana etablerade bolag och förändra taxi- och hotellbranschen med tjänster som många gånger är både bekvämare och mer prisvärda.

Ett par exempel på verksamheter som inte varit snabba att anpassa sig eller som inte varit nog uppmärksamma på vad som händer runtomkring är Blockbuster och Kodak. Blockbuster var ett av de ledande företagen inom videofilmsuthyrning, men de misslyckades med att hänga med i den digitala transformationen och försvann. Kodak var den största leverantören av film till analoga kameror, men hade hårt fokus på sin mest attraktiva målgrupp med proffsfotografer och blev förvånade när majoriteten av kunderna övergick till digital fotografering, vilket resulterade i att de gick i konkurs.

It’s easy to come up with new ideas; the hard part is letting go of what worked for you two years ago but will soon be out of date. Roger von Oech - amerikansk författare med fokus på kreativitet

Med upplevelsen som måttstock

Med total experience design som strategi utgår vi inte bara från det som finns och är nu, utan vi ser det större perspektivet och fokuserar på framtiden, hur det skulle kunna vara, hur vi vill att det ska vara och hur vi tar oss dit. Vi tänker visionärt och siktar mot innovation och förändring. Även om vi innoverar på en befintlig produkt eller tjänst så innebär det inte bara att förbättra den utan inkluderar även att förnya själva upplevelsen. Upplevelsen blir måttstocken för framsteg och utveckling.

Tyvärr är många företag och organisationer inte medvetna om den potential de besitter utan fortsätter i samma spår som de alltid gjort och blir snart snabbt omsprungna. Det är viktigt att förstå att användarnas beteenden hela tiden förändras och ibland kan det gå riktigt snabbt. Någon som har en Nokiatelefon att låna mig? Nä, tänkte väl det. ;)