Txd princip 6: Ta ansvar

Vi har alla ett samhällsansvar och både individer och verksamheter bör bidra till att förbättra människors liv. I design tar vi ansvar genom att ha fokus på människors behov, förutsättningar och sammanhang.

Txd princip 6

Utveckling och innovation gynnar mänskligheten och gör oss till bättre människor. Med innovation och utveckling kommer förändrade upplevelser och när de blir bättre blir också vi människor som kollektiv det. Ansvarsfull design är därför helt centralt i total experience design.

 

 

Inkluderande och tillgänglig 

Ansvarsfull design består av tre delar. Den första är inkludering, och i vår bloggpost Designa for inkludering och mångfald kan du fördjupa dig i vad det innebär i praktiken. I korthet handlar det om att risken är stor att vi exkluderar det vi inte medvetet inkluderar. I en inkluderande design gör vi medvetna val genom exempelvis representation i bilder och grafik, med en genomtänkt copy och genom att reflektera över vad du kräver av dina användare. Tillgänglighet är den andra byggstenen. En ansvarsfull design ser till att den digitala tjänsten är användarvänlig och tillgänglig för alla, inklusive människor med tillfälliga eller permanenta funktionsnedsättningar. Här finns det tydliga regler att förhålla sig till i exempelvis WCAG 2.0.  Tillgängliga webbplatser blir till svensk lag under 2025.  Ett tips är att ta hjälp av vår tillgänglighetsanalys som kan visa på eventuella brister på er webbplats som ni behöver åtgärda.If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person’s point of view and see things from his angle as well as your own. Henry Ford

Hållbar design

Hållbar design är den tredje byggsten i en ansvarsfull design. Internet står för 3,7 % av den globala uppvärmningen genom framför allt den energiproduktions som krävs. Det här kan vi motarbeta i design och utveckling. Vår ambition är att designa mer miljövänligt med hjälp av till exempel dark mode, SEO, tydlig och effektiv ux-copy, minskade laddningstider, optimering av bilder och video och genom att välja färger som drar mindre energi. Vi ser också till att alltid arbeta med designsystem och komponentbibliotek. Ett arbetssätt med byggstenar som lätt byts ut underlättar för förvaltningen, och du behöver inte bygga om allt igen när det är dags för en ny design nästa gång. Flera av de här principerna kan man hitta det utkast med globala riktlinjer för ett hållbarare internet som kallas Web Sustainability Guidelines.

En empatisk blick

Att arbeta med ansvarsfull design kräver en empatisk blick på omvärlden. Vi tar på oss målgruppens skor och gör research. Vi analyserar, testar, förfinar och testar om igen för att veta att vi gör rätt sak innan vi ser till att göra saken rätt. Vi ser till att skapa så mycket positiv förändring som möjligt utifrån de förutsättningar som ges. Ibland handlar det om nyskapande tjänster som förändrar världen (vi säger inte att vi inte jobbar med en lösning för teleportering just nu), medan det ibland handlar om att se till att det vi gör blir bra och inkluderande för alla. Tillgänglighet och inkludering är demokrati!