Txd princip 1: Fokusera på helhetsupplevelsen

För att skapa en exceptionell helhetsupplevelse behövs ett enhetligt fokus som sträcker sig över alla områden.

Txd princip 1

Det har blivit svårare och svårare för företag att konkurrera med produkter och tjänster. Till stor del beror det på att de flesta produkter och tjänster i ett visst segment är direkt jämförbara med varandra. Incitamenten för kunderna att välja just er produkt eller tjänst före en annan är få och valet faller oftast på den billigaste, eller annars på premiumalternativet. Företaget hamnar i en situation där det enda ni har att konkurrera med är priset, och där vill många företag inte vara.

En stark varumärkesupplevelse är däremot en kraftfull konkurrensfördel som kan särskilja ett varumärke från sina konkurrenter på ett sätt som är svårt att kopiera.

Brand experience is how consumers interact with brands in real life, generating feelings, beliefs and behaviors that result in comparative marketplace advantages that lead to more sales, pricing power and resistance to competitive threats. Frank Zinni, Senior XM Scientist, PhD

Många verksamheter tror inte att de sysslar med att leverera upplevelser men sanningen är att alla får en upplevelse – medveten eller omedveten – varje gång de på något sätt kommer i kontakt med ett varumärke. Upplevelser levereras i det ögonblick då någon anställs, när en ny tjänst lanseras eller när den första kunden trillar in.

En verksamhet har olika interna fokusområden. Det kan vara resultat, effektivitet, kundservice, medarbetarkultur eller något annat. Alla dessa områden är viktiga, men att förbättra upplevelsen på ett enskilt fokusområde förbättrar bara den delen och det är lätt att missa andra problematiska områden eller faktorer som påverkar helhetsupplevelsen. För att skapa en exceptionell helhetsupplevelse behövs ett enhetligt fokus som sträcker sig över alla områden.

Resultat på alla områden

Med total experience design som strategi ligger fokus på de upplevelser som levereras över hela organisationen. Fokus på att leverera upplevelser ger positiva effekter och förbättringar inom alla områden av verksamheten , nästan automatiskt.

En exceptionell helhetsupplevelse är nyckeln till ett starkt och framgångsrikt varumärke och är den största konkurrensfördelen från nu och framåt.

Se alla våra txd-principer