Txd princip 2: Kommunicera mening

Mening driver passion och ambassadörskap inom och utanför organisationen, vilket bidrar till ökad lönsamhet, intern stolthet och inte minst kärlek och lojalitet från kunder.

Txd princip 2

Att vi människor har blivit mer och mer värderingsstyrda är ingen nyhet. Men visste du att sättet vi förhåller oss till varumärken har många likheter med relationerna vi har till andra människor? Vi skapar långsiktiga relationer med människor som vi litar på, med de som har liknande värderingar och drivkrafter som oss själva. Så när vi väljer produkter eller tjänster så bygger våra val ofta på samma grunder – vi väljer de varumärken som vi uppfattar som trovärdiga, som kommunicerar mening eller som levererar en vision som vi önskar vara en del av.

Varumärkesupplevelsen ligger inte bara i produkterna eller tjänsterna utan även i det verksamheten står för och strävar efter. Därför är det viktigt att tänka bredare än man gör traditionellt, där man ofta jobbar fokuserat med bara en produkt eller tjänst. Man måste möta upp mot målgruppernas drivkrafter, varumärkets personlighet och jobba mot verksamhetens vision.

Ett holistiskt grepp om upplevelsen

Med total experience design som strategi tar vi ett holistiskt grepp om varumärkesupplevelsen. För att designa med helhetsupplevelsen i fokus och skapa produkter och tjänster som linjerar med målgruppens behov, värderingar och drivkrafter är det viktigt att alla som är involverade i processen får ta del av de ledstjärnor - kärnvärden, mission och vision - som guidar verksamheten framåt.

När ledstjärnorna är förankrade skapas samsyn och en gemensam grund kring uppdraget och de uppsatta målen blir tydligare. Det gör det i sin tur enklare att utveckla rätt team, få marknadsföring, produkter och tjänster att samverka och slutligen få kontakt med rätt målgrupper.

När den interna upplevelsen däremot inte håller ihop med ledstjärnorna skapar det otydlighet i verksamheten och det märks både hos kunderna och användarna och försämrar den totala upplevelsen.

We need red blood cells to live, the same way a business needs profits to live. But the purpose of life is more than to make red blood cells, the same way the purpose of business is more than simply to generate profits. R. Edward Freeman - University of Virginia Business professor & Conscious Capitalism, Inc. trustee

Upplevelser som kommunicerar mening

När kärnvärden, mission och vision är förankrade inom verksamheten och samsyn har skapats kommunicerar det mening till alla som på något sätt är involverade i verksamheten, något som alla kan känna samhörighet till långt utöver att bara tjäna pengar. Det handlar inte bara om kunder utan även medarbetare, aktieägare och leverantörer. Detta är en avgörande punkt i txd och en viktig skillnad från de andra upplevelsedisciplinerna användarupplevelse (ux), kundupplevelse (cx) och medarbetarupplevelse (ex).

Mening driver passion och ambassadörskap inom och utanför organisationen, vilket bidrar till ökad lönsamhet, intern stolthet och inte minst kärlek och lojalitet från kunder.

Se alla våra txd-principer