Total experience design: Med helhets­upplevelsen i fokus

Vi på Fyr har utifrån vår txd-strategi tagit fram ett antal principer som vi arbetar efter och som vi tror kan göra skillnad.

Traditionellt fokuserar man på upplevelsen för kunder och användare, men med txd vänder man sig till alla som kommer i kontakt med varumärket.

Total experience design (txd) brukar definieras som en affärsstrategi som hjälper till att skapa en helhetsupplevelse för alla som på ett eller annat sätt engagerar sig i ett företag. Traditionellt fokuserar man på upplevelsen för kunder och användare men med txd vänder man sig till alla som kommer i kontakt med varumärket, alltså även medarbetare, partners och andra intressenter.

Txd kombinerar de viktigaste upplevelsedisciplinerna ux, cx, ex och mx (user- , customer-, employee- och multi experience) och bygger på tanken att medarbetares upplevelse är sammankopplad med kundupplevelsen och påverkar alla involverade men också kultur, lojalitet, och förtroende. Men total experience design handlar om mer än det.

Principer för total experience design

Vi på Fyr har utifrån vår txd-strategi tagit fram ett antal principer som vi arbetar efter och genom vilka vi tror oss kunna göra skillnad.

Txd Principer

Princip 1

Fokusera på helhetsupplevelsen

Med txd som strategi ligger fokus på de upplevelser som levereras över hela organisationen, vilket ger positiva effekter och förbättringar inom alla områden av verksamheten.

Läs mer om princip 1

Princip 2

Kommunicera mening

Med txd som strategi kommuniceras mening – något som alla kan känna samhörighet till långt utöver att bara tjäna pengar. Mening driver passion och ambassadörskap inom och utanför organisationen, vilket bidrar till ökad lönsamhet, intern stolthet och inte minst kärlek och lojalitet från kunder.

Läs mer om princip 2

Princip 3

Inkludera alla perspektiv

Med txd som strategi tar vi med alla upplevelsediscipliner (ux, cx, ex och mx) i designprocessen vilket gör det enklare att se hur enskilda förändringar påverkar helhetsupplevelsen och ger resultat inom alla områden.

Läs mer om princip 3

Princip 4

Skapa samverkan

Med txd som strategi skapar vi varumärkes- upplevelser som samverkar sömlöst oavsett via vilken digital plattform, var eller när du kommer i kontakt med varumärket.

Läs mer om princip 4

Princip 5

Värdesätt förändring

Med txd som strategi utgår vi inte bara från det som finns och är nu utan har ett visionärt fokus som fokuserar på framtiden - hur det skulle kunna vara, hur vi vill att det ska vara och hur vi tar oss dit – leder till innovation och förändringar till det bättre.

Läs mer om princip 5

Princip 6

Var empatisk

Med txd som strategi tappar vi aldrig den empatiska blicken på vår omvärld. Genom att inkludera alla behov i designprocessen bidrar vi till att förbättra människors liv.

Läs mer om princip 6