Användarupplevelsen viktigare än någonsin ”in this economy”

2023 var ett ödesår för många företag, i mötesrummen hördes "in this economy" när kostnader skulle kapas samtidigt som intäkter på något magiskt sätt skulle ökas.

Ratt

Men effektiviseringar är inte effektiva om trogna kunder byter leverantörer. Är användarupplevelsen likvärdig så är det i slutändan priset som styr. Därför är användarupplevelser viktigare än någonsin och måste prioriteras genom hela organisationen.

Hur gör man då för att förbättra användarupplevelsen?

  • Prata med dina kunder, förstå deras vardag och hur du kan förenkla och vara en del av den.
  • Arbeta med fakta, experimentera med riktiga användarinteraktioner.
  • Vi är alla olika, se till att dina digitala tjänster är tillgängliga och kan användas av alla.
  • Arbeta hypotesdrivet, testa kontinuerligt och förbättra både stort som smått.
  • Tänk inte bara webb, se till att det är samma upplevelse i telefon och i det fysiska mötet.
  • Mät, mät mät. Se till att ha tydliga KPI:er för användarupplevelsen.

Fortsätt spara pengar där det går, men spara inte på användarupplevelsen, det är körglädjen som bygger ett starkt varumärke och gör att ditt företag kommer ut som vinnare 2024.