Tillgänglighets­analys

En tillgänglighetsanalys hjälper er med det viktiga steget att säkerställa att er webbplats är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar och att ni är inkluderande och användarvänliga för alla. En analys av tillgänglighet kommer att visa på eventuella brister på er webbplats som ni behöver åtgärda.

Tillgänglighet

Från 2025 börjar Tillgänglighetsdirektivet att gälla i hela EU, och leder till den första lagstiftningen i Sverige som ställer tillgänglighetskrav på kommersiella produkter och tjänster.

Tillgänglighetsanalysen förbereder er för den förändringen och identifierar de hinder och utmaningar som personer med funktionsnedsättningar kan möta när de använder er digitala tjänst eller webbplats

Varför behövs den?

När ni förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar blir upplevelsen samtidigt bättre för alla. En tillgänglig webbplats gynnar också sökbarheten och ökar kundnöjdheten som i sin tur stärker varumärket. Det ger er en konkurrensfördel på marknaden. 

Hur gör vi?

Vi genomför både manuella och automatiserade tester för att identifiera eventuella hinder och utmaningar. Vi har ett holistiskt perspektiv och tittar på både tekniska, innehållsmässiga och designrelaterade aspekter utifrån tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). 

Vad får ni?

När analysen är klar får ni en detaljerad rapport med en bedömning av webbplatsens tillgänglighet utifrån WCAG-riktlinjerna. Rapporten innehåller också prioriterade rekommendationer. Vi bokar även ett uppföljande möte där vi diskuterar resultaten och ger ytterligare råd och stöd i hur ni kan öka tillgängligheten och skapa en mer inkluderande och användarvänlig webbplats.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av en tillgänglighetsanalys eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta Anna Stefansson på anna.stefansson@fyragency.se så hör vi av oss till dig.