Experimentering

Med experimentering kan du samla insikter och optimera upplevelser kontinuerligt, samtidigt som du förbättrar den digitala upplevelsen för dina kunder och medarbetare.

Experimentation

Använd experimentering exempelvis när du vill

  • analysera och optimera ett flöde utifrån era KPI:er
  • ta beslut som baseras på data istället för gissningar
  • arbeta mer användarcentrerat
  • testa idéer i ett tidigt stadium
  • stärka varumärket genom att lyfta den digitala upplevelsen.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag att öka konverteringen genom att komma igång med experimentering och avancerande automatiserade A/B-tester, delvis med hjälp av AI.

Varför experimen­tering?

Exprerimentering ger nya idéer i ett tidigt stadium och insikter till det dagliga optimeringsarbetet. Ett sätt att experimentera på är genom A/B-tester. Vid A/B-testning jämför man två versioner av exempelvis copy eller en design för att se vilken variant som presterar bäst. Men du kan också göra bredare och mer komplexa tester där du har flera frågeställningar samtidigt.

Nedan är ett exempel från dagligvaruhandeln där man har gjort A/B-tester i flera led som har lett till ökade intäkter.

No Product Block 1. Innan testet. Inget specialanpassat produktblock.
Recently Viewed 2. Först testade man att lägga till ett produktblock med produkter som kunden nyligen har tittat på jämfört med att inte ha det. Det gav en ökning med 2 % i intäkter.
Recently Purchased 3. Sedan jämförde man föregående produktblock med nyligen visade produkter jämfört med ett produktblock med produkter som kunden nyligen hade köpt. Det gav i sin tur en intäktsökning med 6 %.
Recomended To You 4. Som ett sista test jämförde man föregående produktblock med nyligen köpta produkter med ett produktblock med specifikt rekommenderade varor för kunden baserat på dennes personliga profil. Det gav en intäktsökning med 10 %.

Hur gör vi?

Vi hjälper er att få in experimentering i ert arbetssätt och er arbetskultur. Plattformen vi använder och är certifierade inom är Optimizelys experimenteringsplattform. Ni kan få hjälp med att sätta upp hypoteser att experimentera kring, etablera rutiner och självklart finns vi  tillgängliga som stöd när ni behöver experthjälp.

Vad får ni?

Med datadrivna insikter baserat på riktiga användarinteraktioner får ni relevant beslutsunderlag för kontinuerlig optimering som hjälper er att nå era KPI:er.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av experimentering eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta Anna Stefansson på anna.stefansson@fyragency.se så hör vi av oss.