Txd princip 6: Var empatisk

Skapa meningsfulla förändringar genom att alltid ha fokus på människors behov, förutsättningar och sammanhang.

Txd princip 6Utveckling och innovation gynnar mänskligheten och gör oss till bättre människor. Hand i hand med innovation och utveckling går förändrade upplevelser. När upplevelser förändras till det bättre, förändras också sättet som vi människor agerar mot varandra. Vi som kollektiv blir godare människor.

En empatisk blick på vår omvärld

Vi har alla ett samhällsansvar och alla individer och verksamheter bör på något sätt bidra till att förbättra människors liv. Varje verksamhets bidrag är viktigt, oavsett om den handlar om ett system som gör det enklare att upptäcka korruption, en samordningstjänst som gör det snabbare att få fram vatten i u-länder, eller att digitala tjänster blir tillgängliga för så många som möjligt. Alla förbättrade upplevelser, stora som små, runt om i världen blir ett nät av förändring för oss människor, där var och en bidrar med sin egen tråd i nätet. Nyckeln till denna förändring är att aldrig tappa den empatiska blicken på vår omvärld.

För att skapa bättre digitala upplevelser krävs det att vi tar på oss målgruppens skor och gör research. Vi måste analysera, testa, förfina och testa om igen för att veta att vi gör rätt sak innan vi ser till att göra saken rätt. På det sättet kan vi säkerställa att vi möter upp mot målgruppens verkliga behov och drivkrafter och kan skapa en riktig bra upplevelse som användarna kommer att älska.

If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person’s point of view and see things from his angle as well as your own. Henry Ford

Fokus på människans behov

Med txd som strategi är vårt förhållningssätt till innovation och förändring att alltid ha fokus på människans behov, förutsättningar och sammanhang. Vi skapar möjlighet till meningsfull förändring genom nya sätt att se på problem, alltid präglat av research, empati och samarbete. Vi ser till att skapa så mycket positiv förändring som möjligt utifrån de förutsättningar som ges. Ibland handlar det om nyskapande tjänster som helt förändrar världen (vi säger inte att vi inte jobbar med en lösning för teleportering just nu), medan det ibland handlar om att se till att det vi gör blir bra och inkluderande för alla. Tillgänglighet och inkludering är demokrati!

Att ha detta mindset gör det mer inspirerande att gå till jobbet, intressantare att innovera tillsammans med kunder och de gånger då vi inser att vi faktiskt har varit med att skapa en upplevelse som förbättrar för människorna, ja då firar vi. Och det gör vi ofta! 🥳