Innehållsstrategi

När innehållsanalysen är gjord är det dags att bestämma vägen framåt för innehållsarbetet. Innehållsstrategin ska visa mål, behov, prioriteringar och hur arbetet ska genomföras på bästa sätt.

Innehallsanalys Wide

Vad är en innehållsstrategi?

När man ska förklara innehållsstrategi blir det tydligast att jämföra den med andra delar av innehållsarbetet. Ett gediget arbete börjar med en innehållsanalys som visar nuläget och eventuella luckor. Finns det exempelvis relevanta mål att arbeta mot och en tonalitet som stämmer med varumärket? Innehållsstrategin ska bland annat se till att mål finns, tydliggöra behov, prioriteringar och förväntningar. 

 

Varför behövs den?

Strategin behövs för att innehållsarbetet ska kunna bidra till befintliga mål i organisationen och därmed också stärka sin relevans internt. I annat fall finns det risk att resurserna läggs på fel saker. Strategin förenklar för planeringen framåt och tydliggör vad som finns kvar i en backlog.

Hur gör vi?

I tät dialog med stakeholders formulerar vi en strategi som tydliggör mål, målgrupper, verktyg, prioriterat innehållsarbete, föreslagna arbetsprocesser och behov av guidning. Exempelvis:

  • Skulle AI-verktyg kunna effektivisera innehållsarbetet och i så fall hur?
  • Vilka analysverktyg finns och vilka metrics är intressantast att följa?
  • Hur bör SEO-arbetet prioriteras?
  • Finns det behov att vidareutveckla en tone of voice eller skulle en content design guide behövas?

 

Vad får ni?

Ni får en sammanställning av strategin att använda som styrdokument. Vi är också med och presenterar den internt för att tydliggöra bakgrund, syfte och hur den ska användas. Dokumentet visar hur ni bör arbeta med ert innehåll på en konkret nivå på kort ock lång sikt.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av innehållsstrategier eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta Anna Stefansson på anna.stefansson@fyragency.se så hör vi av oss.