Fyr Experience 101

Ett introduktionskoncept där vi på ett kreativt möte tillsammans går igenom och utforskar upplevelseekonomi och upplevelsedesign och varför det är en viktig konkurrensfördel för er. Vi kikar också på vad ni kan göra för att höja upplevelsen i era digitala kanaler.

Fyrexperience101

The experience economy

Det har skett en tydlig förändring av vår livsstil och vårt tankesätt. Vi söker oss till meningfulla sammanhang och vi är inte längre bara ute efter att köpa produkter eller tjänster utan vi är ute efter en upplevelse. Vissa menar till och med att upplevelsen har blivit viktigare än själva produkten. Vi lever i "the experience economy".

Idag är det svårt att stå ut i mängden då många produkter och tjänster är jämförbara. Men genom att skapa meningsfulla och positiva upplevelser som talar till människors känslor kan man däremot göra det. Oavsett om man riktar sig direkt till konsument eller till företag, så ökar engagemanget för varumärket då upplevelsen är bra. Det bidrar till intern stolthet, lönsamhet och inte minst kärlek och lojalitet från kunder och medarbetare.

På Fyr Experience 101 går vi igenom inspirerande exempel, diskuterar olika frågeställningar, gör övningar för att se hur ni kan höja upplevelsen i era digitala kanaler och vilka effekter det kan ge.

Exempel på frågor som vi ofta berör:

  • Hur vill ni upplevas i framtiden och hur kan ni nå dit?
  • Finns det besvärliga situationer i den digitala interaktionen som går att vända till positiva upplevelser?
  • Hur skapar vi en meningsfull och positiv helhetsupplevelse som gör att valet faller på er före konkurrenterna?
  • Hur kan vi formulera en tydlig och inspirerande ledstjärna att sikta mot i arbetet framåt?
  • Finns det möjlighet till ytterligare inkomstkällor baserat på upplevelser?

Före och efter

Ni behöver inte förbereda någonting inför mötet, men om ni har material som gör att vi i våra förberedelser kan bli mer träffsäkra just för er verksamhet så tar vi tacksamt emot det.

Vårt mål är att ni redan under mötet förstår vikten av att satsa på upplevelsedesign och kan se vilka effekter det ger att skapa positiva digitala upplevelser för de som kommer i kontakt med ert varumärke.
Ni kommer också få insikter kring hur ni kan börja jobba med upplevelsen i fokus samt sätta grunden till en ledstjärna som kan guida er vidare framåt.

Allt vi kommer fram till under mötet samlar vi ihop och sammanställer till er, tillsammans med rekommendationer för en väg framåt.

Låter det intressant?

Om du är intresserad av Fyr Experience 101 eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta Anna Stefansson på anna.stefansson@fyragency.se så hör vi av oss till dig.