Hållbara samhällen i vår affärsidé och vision

Fyr ska vara en drivande kraft i den digitala infrastrukturen på ett sätt som främjar hållbara städer och samhällen i enlighet med FN:s hållbarhetsmål 11. Det gör vi genom att designa digitala tjänster och plattformar på ett ansvarsfullt sätt.

Ansvarsfull design är dels ett synsätt, dels något som vi erbjuder våra kunder. Vi definierar ansvarsfull design som; hållbar, tillgänglig och inkluderande. Det här återknyter vi också till i Fyrs vision:  Exceptional experiences for everyone, everyday and everywhere.

Ansvarsfull design är dels ett synsätt, dels något som vi erbjuder våra kunder.

Hållbar

När vi designar påverkar vi genom att göra den digitala tjänsten mer effektiv att använda och därmed också mer energieffektiv. Det här är en av de principer som är med i det utkast med globala riktlinjer för ett hållbarare internet som har publicerats av W3C. Web Sustainability Guidelines (WSG) 1.0. Att designa mer miljövänligt handlar till exempel om

  • att använda sig av dark mode
  • effektiv SEO
  • tydlig ux-copy
  • minskade laddningstider
  • optimering av bilder och video
  • att välja färger som drar mindre energi.

Vi ser också till att alltid arbeta med designsystem och komponentbibliotek. Ett arbetssätt med byggstenar som lätt byts ut underlättar för förvaltning. Du behöver inte bygga om allt igen när det är dags för en ny design nästa gång.

Tillgänglig och inkluderande

Digital tillgänglighet och inkludering handlar om att alla, oavsett förmåga, ska kunna delta i det digitala samhället på lika villkor. Vi gör tillgänglighetsanalyser av digitala plattformar som en del av vårt totala erbjudande. Vi ser till både tekniska, innehållsmässiga och designrelaterade aspekter utifrån tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Oavsett kund och uppdrag påverkar vi våra kunder att bli mer tillgängliga.

Inkluderande design är en lika viktig byggsten i en ansvarsfull design och har mångfald i åtanke. Att inte designa "för vem som helst" eller "för alla" utan "för varje person”. Det kan exempelvis handla om

  • representation i bilder och illustrationer
  • språkval och språkbruk
  • att visa respekt genom att inte kräva att användaren ska ge ifrån sig personlig information i onödan, såsom exempelvis kön eller ålder.